24-08-2017 10:40 | Door: Erik Verheggen

Het wordt nog een hele klus om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Nieuw wetenschappelijk onderzoek stelt dat grootschalig filteren van CO2 uit de lucht onontkoombaar is.

Dat schrijven Zwitserse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Climatic Change.

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat landen moeten voorkomen dat de opwarming van het klimaat de 2 graden Celsius overschrijdt. Volgens de onderzoekers zijn we echter het punt al voorbij dat dit mogelijk is met een overstap naar duurzame energie en schonere industrie.

De oplossing ligt volgens de wetenschappers bij ‘direct air capture’ (DAC), waarbij CO2 uit de lucht gefilterd wordt. Het broeikasgas moet daarna worden ingezet om planten te kweken.

Uit de modellen van de wetenschappers blijkt dat zelfs met dit soort maatregelen de opwarming eerst de grenzen van het klimaatakkoord zal overschrijden, om daarna weer te dalen tot onder de 1,5 tot 2 graden Celsius.

CO2

Critici van DAC en andere vormen van ‘geo-engineering’ wijzen er op dat het afvangen van CO2 uit de lucht erg inefficiënt is, doordat CO2 zich in de atmosfeer verspreid wanneer het eenmaal is uitgestoten. Direct aan de bron is de concentratie CO2 veel hoger. Het ligt daardoor meer voor de hand om CO2 af te vangen op plaatsen waar het vrijkomt.

In juli publiceerde een ander team van wetenschappers een studie in het gezaghebbende tijdschrift Nature. Deze onderzoeksgroep was iets optimistischer, en stelde dat ook zonder geo-engineering, maar met andere drastische maatregelen, de opwarming beperkt kan blijven.

Bron: Climatic Change | Foto: Grzejnik