19-09-2017 10:37 | Door: Erik Verheggen

In het lab is het al bewezen: je kunt van aardappelschillen vliegtuigbrandstof maken. Maar of het in de praktijk ook daadwerkelijk interessant is, moet nog blijken.

In een door TKI Biobased Based Economie (TKI BBE) gefinancierd project onderzoekt een internationale groep bedrijven en kennisinstellingen of een full-scale productieketen technologisch haalbaar en economisch interessant is, meldt de organisatie op haar website.

Over drie jaar moeten alle Europese transportbrandstoffen voor 10 procent bestaan uit biobased brandstoffen. De luchtvaart valt nog niet onder deze wetgeving, maar daar komt in 2021 waarschijnlijk verandering in.

vliegtuig

In Europa verbruikt de luchtvaart jaarlijks 60 miljoen ton brandstof. Zelfs als het wettelijke bijmengpercentage slechts enkele procenten wordt, ontstaat er al een behoefte van miljoenen tonnen biobased brandstof. In het project ‘Bio jet fuel’ onderzoeken de projectpartners of op basis van niet-eetbare zijstromen uit de landbouwindustrie, met aardappelschillen als model, een interessante productieketen ontwikkeld kan worden.

Haalbaarheid

Projectleider Ana Lopez Contreras van Wageningen Research: “Er zit een aantal grote voordelen aan het gebruik van niet-eetbare aardappelzijstromen. Ze zijn in grote hoeveelheden beschikbaar en ook nog eens goedkoop. Bovendien zijn de stromen geschikt om te fermenteren.”

Tijdens het proces worden de zijstromen gefermenteerd tot aceton, isopropanol, butanol en ethanol. Zonder scheiding van deze producten kan het mengsel daarna worden omgezet in luchtvaartbrandstof.

Het productieproces is al bewezen op laboratoriumschaal. In het project wordt onderzocht of het proces ook op grotere schaal economisch en technologisch haalbaar is. Daarnaast moet een life cycle-analyse uitwijzen wat de duurzaamheidswinst is. Ook zien de projectpartners mogelijkheden om het fermentatieproces te optimaliseren.

In het project werken zowel grondstofleveranciers als bedrijven met expertise in verschillende productiestappen samen. Vanuit de kennisinstellingen worden ze ondersteund door Wageningen Research en de Universiteit Utrecht.

Bron: TKI-BBE | Foto header: little birdie/Shutterstock | Foto in-tekst: Ditty_about_summer/Shutterstock