22-01-2018 16:41 | Door: Joyce de Thouars

Shell en ITM Power bouwen een waterstof-elektrolyse-installatie van 10 megawatt bij de Rheinland-raffinaderij in Wesseling, Duitsland. Met de bouw is een totale investering van ongeveer € 20 mln gemoeid.

Het is de eerste grootschalige industriële toepassing van de zogenaamde polymeer elektrolytmembraan (PEM) technologie. De Europese “Joint Water Fuel Hydrogen Undertaking” steunt het project met een subsidie van €10 mln.

Energietransitie

De Rheinland-raffinaderij gebruikt ongeveer 180.000 ton waterstof per jaar. Bij de productie van de waterstof komt CO2 vrij omdat er voornamelijk aardgas wordt gebruikt. De nieuwe elektrolyse-installatie maakt het echter mogelijk om waterstof uit elektriciteit te winnen.

“Het voorgestelde systeem kan daardoor bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet en het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen gemakkelijker maken”, aldus Lori Ryerkerk, executive vice president van Shell Manufacturing.

“Als de waterstof bovendien geproduceerd wordt met hernieuwbare elektriciteit draagt dit bij aan een lagere CO2-voetafdruk, wat een belangrijk doel voor ons is”, voegt Ryerkerk toe.

Waterstof

De nieuwe installatie kan jaarlijks 1.300 ton waterstof produceren. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor de verwerking en het opwerken van raffinaderijproducten zoals de ontzwaveling van brandstofproducten. De technologie wordt ook getest voor gebruik in andere sectoren.

Dr. Thomas Zengerly, directeur van de Shell Rheinland, vertelt: "De mogelijkheid bestaat dat deze technologie wordt uitgebreid in onze raffinaderij en wordt gebruikt in andere productiefaciliteiten. We kunnen dan waterstof leveren aan klanten buiten de raffinaderij."

De installatie, genaamd Refhyne, is volgens planning in 2020 operationeel.

Bron: Shell | Foto: Adobe Stock