04-04-2018 15:14 | Door: Britt van den Elshout

De CO2-uitstoot van de Nederlandse kolencentrales is sinds 2015 met een kwart gedaald. Vorig jaar daalde de uitstoot met 16 procent ten opzichte van 2016. 

Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Tussen 2013 en 2015 steeg de uitstoot van kolencentrales nog aanzienlijk door de opening van drie nieuwe centrales. Nadat er oude kolencentrales zijn gesloten, of deels zijn afgesloten, is de CO2-uitstoot sterk gedaald. Volgens het regeerakkoord moeten in 2030 alle kolencentrales zijn gesloten.

CO2-uitstoot in de gehele industrie

De totale CO2-uitstoot van de Nederlandse industrie is in 2017 ook gedaald. De uitstoot lag 3 procent lager ten opzichte van 2016. Dit is voor het eerst sinds 2013 dat er een significante daling zichtbaar is in de Nederlandse industrie. De daling is met name te danken aan de reducties in de energiesector. In september zal de NEa de ontwikkelingen in de overige sectoren bekend maken. 

Steenkoolverbruik in Europa

In het Verenigd Koninkrijk wordt er ook steeds minder gebruik gemaakt van kolencentrales, blijkt uit recente cijfers van de Britse overheid. De hoeveelheid energie uit hernieuwbare is daar bijna tien keer zo hoog als die uit kolen. Daarnaast moeten alle centrales al in 2025, vijf jaar eerder dan in Nederland, gesloten zijn.

Benieuwd hoe de rest van Europa het doet? Onderstaande infographic toont de stand van zaken in Europa:

Lees ook:

Bron: Nederlanse Emissieautoriteit | Foto: Adobe Stock