18-04-2018 09:30 | Door: Martijn van der Donk

Elf multinationale industriële ondernemingen in de regio Zuid-West Nederland en Oost-Vlaanderen pakken gezamenlijk de uitdaging op om te werken aan de in Parijs gestelde doelen van 80 tot 95 procent CO2-reductie in 2050. Dit doen zij via het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Smart Delta Resources (SDR).

De regio huisvest een aantal grote bedrijven zoals Lamb Weston/Meijer, Cargill, Engie en Cosun, die werkzaam zijn in diverse sectoren (food, chemicals, staal, energie).

Routekaart

Aan onderzoeksbureau CE Delft is gevraagd om samen met de bedrijven een routekaart te ontwikkelen met maatregelen die vanaf 2018 nodig zijn om deze doelen te bereiken. De maatregelen zijn opgenomen in de ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta region’. De roadmap is op dinsdag 17 april aangeboden aan de Tweede Kamer en aan de Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse regering

Waterstofnetwerk

In de roadmap zijn drie strategische prioriteiten geformuleerd: elektriciteit & waterstof, circulaire grondstoffen en CO2-opslag & -gebruik (CCS en CCU). De drie prioriteiten zijn vervolgens vertaald in acht concrete projecten. De uitvoering van de projecten kan leiden tot het beoogde effect van een CO2-reductie tot 90 procent in 2050.

Het gaat onder meer om een waterstofnetwerk voor uitwisseling van waterstof tussen Gent en Vlissingen, een electrolyser van 100 MW om waterstof te produceren, het aanleggen van een netwerk ten behoeve CO2-opslag en het project 'steel to chemicals', waarbij reststromen van de staal- en chemische industrie worden omgezet in synthesegas.

Gunstige omgevingsfactoren

De SDR-regio is bij uitstek geschikt om te starten met de industrietransitie. De SDR-bedrijven liggen relatief dicht bij elkaar. Door onderlinge samenwerking kunnen zij een hogere CO2-reductie realiseren dan wanneer zij de klimaatdoelen afzonderlijk nastreven. Momenteel behoren zij tot de top van de wereld als het gaat om energie-efficiëntie en emissiereductie.

Lees verder: 

Bron: CE Delft | Afbeelding: Adobe Stock