30-04-2018 14:00 | Door: Rianne Lachmeijer

Schonere productieprocessen van bedrijven, minder grondstofverbruik en stijging in productie en werkgelegenheid van bedrijven die milieugoederen en -diensten maken: de Nederlandse economie wordt steeds groener, concludeert het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Ondanks deze conclusie laat de Nederlandse economie volgens het Centraal Bureau voor Statistiek niet op alle vlakken een vergroening zien. Zo blijven biodiversiteit en milieukwaliteit van de leefomgeving (bijvoorbeeld de waterkwaliteit) achter. Dit blijkt uit cijfers die het CBS in de publicatie Groene Groei presenteert.

Terwijl de economie steeg met 21 procent is de uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof met 41 procent gedaald. Deze afname is vooral te danken aan nationale en Europese milieuregelgeving. In vrijwel alle economische sectoren vond een daling van fijnstofemissies plaats, opvallende uitzondering is de landbouwsector, daar steeg de uitstoot met 3 procent. Dit wordt verklaard door een toename van vrije-uitloopkippen.

Monitoring vergroening Nederlandse economie

De publicatie Groene Groei is een webpublicatie die de huidige stand van zaken weergeeft op zes thema’s: economische kansen, milieu-efficiëntie, grondstoffenefficiëntie, natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit van het leven en groene beleidsinstrumenten.

Het is de digitale opvolger van het rapport 'Green growth in the Netherlands 2015', dat het CBS in opdracht van de overheid uitvoert om de vergroening van de Nederlandse economie te monitoren, zodat de overheid het beleid op dit vlak kan evalueren. CBS meet de groene groei aan de hand van 41 beleidsrelevante indicatoren over de periode 2000-2016.

Lees ook: ‘Groenste kabinet ooit’: CO2-reductie van 49 procent, alle kolencentrales dicht

Bron: CBS | Afbeelding: Adobe Stock