21-05-2018 08:06 | Door: Joyce de Thouars

Per jaar wordt er 2 miljoen ton voedsel verspild in Nederland. Dat gebeurt op verschillende plekken in de keten. Lamb Weston / Meijer heeft in kaart gebracht hoeveel verspilling en verlies er tijdens de verwerking van aardappels optreedt.

De meeste verspilling ontstaat aan het begin en aan het einde van de aardappelketen. Dat is tijdens de teelt en opslag en uiteindelijk bij de consument. De onderstaande infographic laat zien welke reststromen er tijdens de productie van frites ontstaan. Lamb Weston / Meijer zet deze restromen zo hoog mogelijk in vanuit een zowel ecologisch als economisch perspectief.

Het uiteindelijke doel is om volgens een circulair model voedselketens te sluiten. Dat betekent dat er geen afval ontstaat en verliezen en verspilling tijdens productie geminimaliseerd worden. De niet-vermijdbare reststromen worden zo hoog mogelijk verwaard.

Lees het hele interview: