01-09-2014 16:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Een van de grootste waterzuiveringsinstallaties van Europa, vlakbij de Britse stad Manchester, draait bijna volledig op zelf opgewekte hernieuwbare energie.

De waterzuiveringsinstallatie annex biovergister van de Unites Ulities Group verwerkt het afvalwater van de 1,2 miljoen inwoners van Manchester en omliggende regio. Het complex zuivert rioolwater en produceert biogas uit het opgevangen slib. Resterende vaste stoffen die zich lenen voor gebruik als kunstmest, krijgen boeren in de omgeving gratis. Het andere afval gaat via een pijplijn naar een verbrandingsinstallatie 100 kilometer verderop.

Door de voorbewerking van het rioolslib onder hoge druk en hoge temperaturen levert de biovergister 50 tot 60 procent meer biogas dan een traditionele vergister. De voorraden zitten in twee opblaasbare bolvormige gastanks met een capaciteit van ieder 9000 kuub.

De opgewekte elektriciteit uit het biogas is voldoende om de fabriek bijna geheel zelfvoorzienend te maken. Volgens de directie draait het energie-intensieve complex voor 96 procent energieneutraal. Het systeem zorgt naar verwachting voor een verlaging van de operationele kosten met 45 procent.

 

Kwaliteitsslag

 

De bouw van de fabriek van United Utilities bij Manchester begon in 2010 en heeft ruim € 126 mln gekost. De oplevering was vorige maand. Nog dit jaar investeert het nutsbedrijf nog eens ruim € 250 mln voor ingrijpende aanpassingen aan het waterzuiveringssysteem zelf.

Na de afronding van de werkzaamheden, vermoedelijk in de herfst van 2017, is het gezuiverde water schoner en kan de fabriek meer volume aan. De renovatie is onderdeel van maatregelen om de kwaliteit van het oppervlaktewater van de rivieren in de buurt te verbeteren.

United Utilities heeft nog een toepassing gevonden voor de eigen opgewekte stroom. Vlak naast de installatie bouwt het nutsbedrijf zijn eigen datacentrum. De opening is volgende maand.

Bron: United Utilities, Bloomberg | Foto: Bouwbedrijf Black & Veatch