03-09-2014 12:47 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De uitstoot van broeikasgassen is in Nederland in 2013 licht toegenomen vergeleken met het jaar ervoor. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Emissieregistratie.

Het gaat om een stijging van 0,5 miljoen ton CO2-equivalent. Die toename wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de uitstoot van andere broeikasgassen dan CO2 in de landbouw en de industrie, schrijft het bureau in de verklaring. Emissieregistratie is een samenwerkingsverband onder leiding van het RIVM.

De landbouwsector stootte meer methaan en ammoniak uit als gevolg van de uitbreiding van de veestapel. De chemie zorgde voor een lichte toename van lachgas.

Door het koude voorjaar van 2013 nam de uitstoot van CO2 toe, omdat kantoren en huishoudens meer aardgas verstookten. De emissies in de industrie en door autoverkeer namen af door een lagere productie en een lager brandstofverbruik.

De uitstoot van zwaveloxiden als geheel daalde met ongeveer 3 kiloton. Energiecentrales stootten weliswaar meer uit door een grotere inzet van steenkool, maar de raffinaderijen realiseerden een emissiedaling door minder af te fakkelen.

Vanwege de Europese emissie-eisen voor personenauto’s en vrachtverkeer daalde de uitstoot van stikstofoxiden in 2013 met ongeveer 9 kiloton.

Bron: RIVM | Foto: Jeroen Krah, via Flickr