15-03-2019 16:28 | Door: Bas Joosse

Shell wil in 2021 de relatieve CO2-voetafdruk met minimaal twee procent verminderen ten opzichte van 2016. Dat staat in het jaarverslag over 2018 van het olieconcern. Voor activistisch aandeelhouder Follow This is die vermindering niet voldoende.

Shell wil dat de CO2-voetafdruk in 2021 twee tot drie procent lager uitkomt dan in 2016. De Net Carbon Footprint kwam toen uit op 79 gram CO2-equivalent per megajoule; per opgewekte megajoule aan energie werd 79 gram CO2 uitgestoten.

Net Carbon Footprint

De Net Carbon Footprint van Shell is een waarde waarmee de hoeveelheid CO2 in de energieproducten van het bedrijf wordt uitgedrukt. Bij de berekening worden de emissies van Shell zelf en van andere partijen die energie leveren voor Shell-processen meegerekend. De emissies die vrijkomen bij de Chemicals en Lubricants van Shell worden niet meegeteld. De emissies worden gedeeld door de hoeveelheid energie die Shell verkoopt: daar komt een getal uit. Dat getal is de Net Carbon Footprint.

Shell introduceerde de methodiek in 2017; destijds was de multinational de eerste die ambities uitsprak over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Eind 2018 besloot Shell om de klimaatdoelen onderdeel te maken van het beloningsbeleid aan de top. Diverse aandeelhouders drongen hier al langere tijd op aan.

Lees ook: Op zoek naar bestaansrecht: een fossiele multinational in een koolstofarme toekomst

‘Niet in lijn met Parijs’

Voor activistisch aandeelhouder Follow This is het voornemen van Shell niet voldoende. “Opnieuw zet Shell een stap in de richting van Parijs,” reageert Mark van Baal van Follow This, “maar helaas gaan we hier Parijs niet mee halen.” Het grote bezwaar van Follow This is het doel wat Shell zichzelf gesteld heeft. Het olieconcern wil in 2050 30 procent minder CO2 gebruiken.

Dat doel voldoet niet aan de  CO2-reductie die tijdens de klimaattop in Parijs is afgesproken; volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change is er in 2050 een reductie nodig van 70 procent om de opwarming van de aarde op 2 graden Celsius te houden. "Dit doel (voor 2021, red) is daarom per definitie niet in lijn met Parijs”, stelt Van Baal.

Bron: Shell, Follow This | Afbeelding: Adobe Stock