27-03-2019 16:47 | Door: Bas Joosse

Europa ligt op koers om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met meer dan 30 procent terug te dringen. Dat komt door de maatregelen die tot nu toe genomen zijn. De Europese klimaatdenktank Sandbag pleit daarom voor een nieuwe doelstelling  voor 2040.

Met de Europese maatregelen die tot nu toe genomen zijn, is in 2018 24 procent minder broeikasgas uitgestoten dan in 1990. Europa ligt op schema, concludeert Sandbag. Reden voor de denktank om te pleiten voor een ambitieuzer doel dan nu gesteld is. Dat doel ligt nu op minimaal 40 procent reductie in 2040. Sandbag pleit voor een nieuw doel; minimaal 50 procent minder uitstoot.

Download het rapport

Europa haalde het doel van 20 procent minder uitstoot in 2014, terwijl hiervoor 2020 was afgesproken. “Het is duidelijk dat de doelstelling van 40 procent in 2030 ruimschoots gehaald wordt”, stelt het rapport.

Scenario’s

Sandbag rekende voor het onderzoek drie scenario’s door: het basisscenario met de maatregelen die er nu liggen en een gemiddeld en geavanceerd scenario. In alle drie de scenario’s worden nog bestaande kolencentrales gesloten. In het gemiddelde scenario worden daarnaast meer elektrische voertuigen verwacht. Het geavanceerde scenario houdt ook rekening met een hogere CO2-beprijzing dan nu het geval is met het emissiehandelsysteem ETS.

Lees ook: Multinationals: meer actie nodig voor klimaat

Minimaal 50 procent

Zelfs in het basisscenario is een reductie van 50 procent mogelijk, stelt Sandbag. Eén cruciale voorwaarde is dan wel dat nog bestaande kolencentrales snel uitgefaseerd worden. Het gemiddelde scenario komt uit op 53 procent reductie; het geavanceerde scenario spreekt van 58 procent. Hiervoor moeten maatregelen gecombineerd worden.

Besparingen

De grootste besparingen kunnen behaald worden in de energiesector, stelt Sandbag. Volgens het rapport zorgt de sector voor bijna de helft van de emissiereductie. Ook in de industrie en het wegtransport kan veel bespaard worden. In de ramingen zijn beide sectoren goed voor besparingen van ongeveer 15 procent.

Lees ook: ‘Circulaire economie vermindert industriële uitstoot van Europa’

 

Bron: Sandbag | Afbeelding: Adobe Stock