06-05-2019 09:47 | Door: Bas Joosse

De havenbedrijven van Rotterdam, Antwerpen en North Sea Port slaan de handen ineen om CO2-opslag in zee mogelijk te maken. De bedrijven, die de havens van Rotterdam, Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vlissingen vertegenwoordigen, hebben hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij de Europese Commissie. Dit meldt de Belgische krant De Standaard maandag.

Gezamenlijk willen de drie havenbedrijven in het project CO2TransPorts 10 miljoen ton CO2 afvangen, vervoeren en opslaan in de zeebodem.

Volgens De Standaard is de kans aanwezig dat het havenbedrijf van Antwerpen en North Sea Port zich aansluiten bij het al bestaande Nederlandse project Porthos. In dit project willen de haven van Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland een CO2-opslag realiseren in een leeg gasveld, op 25 kilometer uit de kust in de Noordzee.

CO2-opslag technisch haalbaar

De CO2 is afkomstig van bedrijven in het Rotterdamse havengebied en kan onder andere geleverd worden aan tuinders in het Westland. Onderzoek wees in 2018 al uit dat het project technisch haalbaar is. In februari maakte de initiatiefnemers van Porthos bekend bedrijven te zoeken die CO2 willen opslaan.  

PCI-status

Van Europa willen de drie havenbedrijven in CO2TransPorts een zogeheten PCI-status: Project of Common Interest. Als CO2TransPorts een PCI-status krijgt, kan er makkelijker Europese subsidie worden aangevraagd voor het grensoverschrijdende project. Rond de zomer wordt een besluit verwacht.

Bron: De Standaard, Europese Commissie | Afbeelding: Adobe Stock