16-10-2014 11:36 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

China sluit in 2015 vijf productielijnen voor schadelijke chemische koudemiddelen. De maatregel vermindert de totale productie van HCFK's in China met 16 procent.

De hydrochloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) zijn sterke koelmiddelen voor onder meer vriezers en airco's. Ze vormen een veel sterker broeikasgas dan CO2. China kondigde het begin van de uitfasering aan tijdens de Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag, in bijzijn van vertegenwoordigers van het United Nations Environmental Program (UNEP) en de Wereldbank.

De sluiting van de vijf Chinese productielijnen vermindert de productiecapaciteit met 88.000 ton per jaar. In totaal bijna 16 procent van de productie. De maatregel levert een emissiereductie op van ruim 93 miljoen ton CO2-equivalenten.

China is de grootste producent, gebruiker en exporteur van HCFK's. Ruim driekwart van de wereldwijde productie komt uit China. Nieuw geproduceerde koudemiddelen zijn in de Europese Unie sinds 2009 verboden. Tot het eind van dit jaar is een overgangsfase van kracht waarin nog wel gerecyclede HCFK's zijn toegestaan. Binnen de Verenigde Naties is afgesproken de wereldwijde productie van de superbroeikasgassen in 2030 te beëindigen.

Bron: RCC K&L, NRDC | Foto: Niall Kennedy