24-10-2014 12:40 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over klimaatmaatregelen in 2030.

In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 40 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. De emissiereductie is bindend. Per lidstaat gaat de Europese Commissie per land specifieke doelstellingen vastleggen.

Verder moet 27 procent van de energie in 2030 afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. De huidige doelstelling is 20 procent in 2020. Volgens recente cijfers is ongeveer 14 procent in de Unie op dit moment afkomstig van hernieuwbare bronnen. Lidstaten die een grote inspanning willen leveren, mogen daar extra geld voor vrijmaken.

Tot slot moet het energieverbruik in 2030 met minstens 27 procent zijn gedaald. In 2020 wordt bekeken of de energiebesparingen zijn op te hogen naar 30 procent.

Compromis

Het akkoord is een compromis. De Europese Commissie streefde naar 40 procent emissiereductie en 30 procent minder energieverbruik. Maar een aantal landen vond die laatste ambitie te ver gaan. Volgens de Europese leiders is er toch sprake van een goed akkoord, waarmee Europa een leidende rol kan blijven spelen in de klimaatonderhandelingen.

Met dit akkoord gaat de Europese Unie naar de VN-klimaattop die volgend jaar in Parijs wordt gehouden. De 193 VN-lidstaten moeten daar overeenstemming bereiken over een nieuw klimaatverdrag.