03-11-2014 12:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De gevolgen van klimaatverandering zijn alleen door vergaande maatregelen te voorkomen. In 2100 moet het gebruik van fossiele brandstoffen zijn uitgebannen.

Dat is de conclusie van het jongste VN-rapport van het International Panel on Climate Change (IPCC). Het rapport is een samenvatting van de drie studies die het klimaatbureau van de Verenigde Naties het afgelopen jaar uitbracht. Het bevat geen nieuwe informatie, maar geldt als leidraad voor de onderhandelaars op de komende klimaatconferentie in Parijs. De 193 lidstaten moeten daar overeenstemming bereiken over een nieuw klimaatverdrag.

Hoewel de gevolgen van klimaatverandering al zichtbaar zijn, is het nog niet te laat. Om de wereldwijde gemiddelde stijging van de temperatuur te beperken tot 2 graden Celsius moet de CO2-uitstoot eind deze eeuw zijn teruggebracht tot nul, schrijft het IPCC. Al in 2050 zal 80 procent van alle elektriciteit ter wereld afkomstig moeten zijn van hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast moeten de landen technologieën gebruiken en ontwikkelen om broeikasgassen uit de atmosfeer te halen.

Die maatregelen vergen forse investeringen, maar niet handelen kost 'veel meer'. Volgens VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is de boodschap duidelijk. "Er is niet veel tijd meer.”

Bron: IPCC, BBC | Foto: John Weiss, via Flickr