13-11-2014 13:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Een Nederlands samenwerkingsverband wil afval omzetten in grondstoffen voor de chemie. Binnen een paar jaar moet er een fabriek staan.

Het doel van de partners AkzoNobel, het Canadese Enerkem, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM), Groningen Seaports, Rotterdam Partners en Innovation Quarter, is om de keten te sluiten door afval om te werken tot chemische grondstoffen. Zij willen diverse lokale afvalstromen testen. Ook gemeentelijk restafval en agrarisch afval.

 

Noodzaak

 

"Gezien de toenemende zorgen over de schaarste van grondstoffen en energie ontstaat een steeds grotere noodzaak tot innovatie en de ontwikkeling van minder traditionele oplossingen," zegt Werner Fuhrmann van het Executive Committee van AkzoNobel, verantwoordelijk voor Specialty Chemicals.

Enerkem heeft een technologie ontwikkeld voor het omzetten van afval in synthesegas. Dit gas is een veelgebruikte grondstof voor producten als methanol en ammoniak. "Door synthesegas te maken uit afval ontstaat een duurzame en rendabele grondstof voor de chemische industrie”, zegt Peter Nieuwenhuizen, Director of Innovation & Partnerships van AkzoNobel. “Dat sluit volledig aan bij AkzoNobel's Planet Possible-beleid voor duurzame fabricage.”

 

Onderbenut

 

Afval is onderbenut voor de productie van chemicaliën. Het voordeel van het omzettingsproces van Enerkem is dat het een aanvulling vormt op bestaande technologieën als recycling en anaerobe afbraak.

Het doel is om een groep samenwerkende partijen te creëren die allemaal een unieke bijdrage leveren. Afvalverwerkers beschikken over de afvalgrondstoffen en verwerkingscapaciteit, financiële partijen voorzien in de financiële middelen, chemiebedrijven zorgen voor de verwerking tot een eindproduct en de verkoop aan klanten, en overheden faciliteren de regionale investeringen.

De deelnemers streven ernaar om in de komende twee tot drie jaar een fabriek in Delfzijl of Rotterdam neer te zetten. Het zou de eerste toepassing van de Enerkem-technologie in Europa zijn.