13-05-2020 15:25 | Door: Teun Schröder

Vandaag overhandigde de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) minister Wiebes een adviesrapport. Om de industrie te verduurzamen is een nieuwe energie-infrastructuur nodig voor onder andere waterstof, elektriciteit en CO2. Tot en met 2030 investeert de overheid maximaal €50 mld in de verschillende infrastructuren.

De ministerraad vroeg TIKI in oktober 2019 om te adviseren hoe de industrie moet verduurzamen om de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen. De driekoppige commissie met Carolien Gehrels, directeur van Arcadis, als voorzitter presenteerde een tienjarenplan waarin wordt ingezet op een netwerk voor waterstof, de opslag van CO2 in lege gasvelden en verzwaring van het elektriciteitsnetwerk.

Investeringsplannen

“De komende tien jaar is er €40 tot 50 mld aan investeringen gepland in de energie-netwerken", vertelt Gehrels tijdens de presentatie van het advies. "Wij adviseren om €5 tot 6 mld uit een investeringsfonds op voorhand te reserveren om te versnellen, door risico’s af te dekken. De industrie heeft een belangrijk aandeel in de werkgelegenheid en dat rechtvaardigt deze voorinvesteringen.” 

Lees ook: Directeur Arcadis: ‘Je kunt duurzaamheid niet blíjven aanjagen’

Verbinden van clusters

De taskforce analyseerde de uitdagingen, kansen en knelpunten vanuit zes industriële clusters: Noord-Nederland, het Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Zeeland, Chemelot en een zesde cluster verspreid over het land zoals de voedselindustrie. Niet alleen roept de commissie op tot samenwerking binnen deze clusters, er moet ook gekeken worden naar een grensoverschrijdend waterstof- en CO2-netwerk. “Zo kan Nederland het duurzame energieknooppunt van Noordwest Europa worden,” aldus Gehrels.

Lees ook: Noordzee krijgt zeker 11,5 gigawatt windenergie en meer natuurbescherming

Overheid als kartrekker

Tot slot benadrukt de commissie de regierol van de overheid. Het Rijk moet de doelen van de transitie stellen, besluiten over infrastructuur naar voren halen en risico’s dragen als dat op de lange termijn rendabel is. Dit laatste punt is bijvoorbeeld belangrijk bij CO2-opslag in lege gasvelden in de Noordzee. Op het moment mijden veel organisaties deze oplossing omdat het financiële risico onbekend is.  

Lees ook: Den Helder wil een blauwe waterstoffabriek

Vestigingsklimaat voor de duurzame industrie

Minister Wiebes reageerde enthousiast op het rapport. “In het regeerakkoord hebben we ons heilig voorgenomen om te verduurzamen en daarin offensiever te zijn dan anderen. Als we niet op onze krent gaan zitten, is dit een kans om ons vestigingsklimaat voor duurzame industrieën te versterken en klimaatverandering tegen te gaan.” Het kabinet komt na de zomer met een uitgebreide reactie op het advies.  

Bron: TIKI | Beeld: Adobe Stock