13-08-2020 14:46 | Door: Marc Seijlhouwer

De grootste vervuilers van Nederland - bedrijven zoals Shell en Tata Steel - dragen relatief het minst bij aan de klimaatbelasting die de overheid instelde. Dat blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Door belastingvoordelen en vrijstellingen betaalt een groot industriebedrijf relatief veel minder belasting dan een kleiner bedrijf uit het industriële MKB.

Milieudefensie diende een WOB (Wet Openbaarheid Bestuur)-verzoek in om te ontdekken hoeveel de meest vervuilende bedrijven nu eigenlijk bijdragen aan de ODE (opslag duurzame energie- en klimaattransitie). De ODE is het fonds waarmee de overheid geld ophaalt voor de subsidieregelingen rond duurzame energie; SDE++.

Geen zicht op belasting

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaf toe dat ze geen goed beeld hadden van de bijdrage van grote bedrijven. Dat heeft een paar redenen: veel van deze grote bedrijven wekken deels zelf hun energie op. Daar betalen ze geen belasting over. Daarnaast zijn er tal van subsidies en belastingvoordelen, waardoor Shell, Tata en Chemelot minder bijdragen. Ten slotte is de ODE zo geregeld dat grootverbruikers relatief weinig betalen. De bijdrage voor de eerste 10.000 kilowattuur (kwh) is 2,73 cent per kwh, maar voor elke kilowatt boven de 10.000 megawattuur betaalt een bedrijf maar 0,04 cent.

Lees ook: Kan het MKB geld verdienen met energiebesparing?

Dit systeem zorgt ervoor dat kleinverbruikers in het MKB relatief veel meer bijdragen. Zij vallen met hun verbruik immers grotendeels in de eerste belastingschaal én ze hebben niet de voordelen die grote bedrijven krijgen. Milieudefensie ziet dat dit oneerlijk is en wil dat het verandert. Eerder kwam al aan het licht dat burgers veel meer bij moesten dragen aan de energietransitie dan bedrijven. Wiebes beloofde op dat vlak verbetering, maar de kleine industriële bedrijven lijken nu de nieuwe melkkoe voor dit systeem.

Laat zware industrie zelf betalen

Milieudefensie vroeg het ministerie om een uitsplitsing per subsector in de industrie. Dan blijkt dat de industriële bedrijven die zich bezig houden met dienstverlening, zorg of onderwijs maar liefst 150 euro per uitgestoten ton CO2 betalen, terwijl de oliesector 3,26 euro per ton betaalt.

Milieudefensie roept het kabinet op om de vrijstellingen en belastingvoordelen van de zware industrie af te schaffen. Zo kunnen de grootste vervuilers hun eigen vergroening betalen, in plaats van het MKB.

Lees het rapport van milieudefensie

Lees ook: Overheid steunt fossiele sector met miljarden subsidies

Bron: Milieudefensie | Beeld: Adobe Stock