30-01-2015 13:45 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Een van de krachtigste supercomputers ter wereld neemt de chemische industrie tijdrovend werk uit handen. Efficiëntiedoorbraken liggen in het verschiet.

Amerikaanse onderzoekers hebben een rekenmodel ontwikkeld dat het zoeken van hulpstoffen voor chemische processen veel efficiënter maakt. Hoofdonderzoeker Ilja Siepman, op de website van de University of Minessota: “Met de supercomputer van het Argonne National Laboratory doen onze simulaties in één dag het werk dat voorheen decennia aan laboratoriumonderzoek zou kostn.”

Praktijktests op een olieraffinaderij en een productielocatie voor bio-ethanol toonden direct het succes aan. Het ontwateren van bio-ethanol kon met een door de simulaties aangewezen absorptiemiddel in één enkele stap. Normaal is het scheiden van water en bio-ethanol een energie-intensief destillatieproces van meerdere stappen.

 

Zeolieten

 

Katalysatoren zijn belangrijke hulpmiddelen in de chemie. Ze versnellen reacties of voorkomen het ontstaan van ongewenste bijproducten. Het rekenmodel van de wetenschappers richt zich op zeolieten, een diverse groep minerale katalysatoren.

Zeolieten komen voor in de natuur maar zijn ook kunstmatig te maken. Er zijn er nu meer dan 200 bekend maar in potentie zijn er honderdduizenden te synthetiseren. Allemaal met verschillende eigenschappen. Welke weer van nut kunnen zijn in zeer verschillende chemische processen.

Het maken en testen van de verschillende zeolieten is tijdrovend werk. Met de simulaties werken chemiebedrijven veel gerichter aan energie-, afval en grondstofbesparing in productieprocessen. De wetenschappers hopen het rekenmodel snel in licentie aan te kunnen bieden. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

Bron: C2W | Foto: Cobalt123, via Flickr