24-03-2015 15:34 | Door: Jerom van Gemert

Het Amerikaanse bedrijf Red Rock Biofuels gaat in samenwerking met een houtzagerij biobrandstof voor vliegtuigen produceren. De biobrandstof is bestemd voor luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines.

Red Rock Biofuels (RRB) heeft plannen voor een raffinaderij van $ 200 mln in Lakeview in de Amerikaanse staat Oregon. Het bedrijf is gespecialiseerd in raffinaderijen die houtmassa omzetten in biobrandstof. De brandstof voor Southwest Airlines is gemaakt van dennennaalden en zaagsel. Reststoffen die niet concurreren met voedselgewassen.

Het houtafval is afkomstig van de houtzagerij The Collins Company, in dezelfde staat, waarmee Red Rock een overeenkomst heeft gesloten. De nog te bouwen raffinaderij gaat per jaar 140.000 ton houtafval omzetten in 45 miljoen liter biobrandstof. Southwest Airlines heeft toegezegd 11 miljoen liter per jaar af te nemen.   

Mengsel

De raffinaderij zet de houtmassa wordt om in synthesegas, een mengsel van koolmonoxide en waterstof. Het gas wordt gezuiverd en vervolgens omgezet in vloeibare koolwaterstoffen. Die dienen als basis voor vliegtuigbrandstof, biodiesel en naftabrandstoffen.

De zuivere biobrandstof bevat niet de essentiële stoffen die dienen als smeermiddel tijdens gebruik. Daarom wordt het nog gemengd met fossiele brandstoffen. De verhouding is gelijk verdeeld in het eindproduct.

Staatssteun

Voor de realisatie van de raffinaderij ontving RRB $ 70 mln van de Amerikaanse overheid. Daarnaast krijgt het project financiële steun van het Amerikaanse kapitaalfonds Flagship Ventures voor een onbekend bedrag

RRB heeft zijn hoofdkantoor in Fort Collins. Deze stad wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarom investeert het stadsbestuur in hernieuwbare energie. 

Bronnen: Xconomy, Cleantechnica | Foto: Randen Pederson via Flickr, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)