03-04-2015 16:20 | Door: Thijs ten Brinck

Een groot consortium onder leiding van Energieonderzoek Centrum Nederland onderzoekt de mogelijkheden van warmteopslag in de industrie en de chemiesector.

Productie in de chemie en andere industrieën draait niet altijd volcontinu. Bij cyclische of onderbroken processen gaat veel energie als restwarmte verloren. In het LOCOSTO-project werken de kennisinstituten ECN en TNO samen met industriële partners aan oplossingen om die warmte tussentijds op te slaan en later opnieuw te gebruiken.

In de industriële toepassingen die het consortium op het oog heeft, zijn temperaturen tussen de 100 en 250 graden Celsius gangbaar. Faseveranderende materialen, PCMs, kunnen in dit temperatuurgebied in een klein volume veel warmte opslaan en snel weer afgeven.

Ingenieursbureau DWA, dat die materialen eerder toepaste in het project varende warmte, en warmtewisselaarspecialist Bronswerk leveren in het project ingenieursdiensten. Chemiemultinational Dow en het industriepark EMMTEC zijn bij het project aangehaakt als potentiële eindgebruikers van de concepten die het consortium ontwikkelt.

Bron: ECN | Foto: Nick Bramhall, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)