10-04-2015 15:48 | Door: Thijs ten Brinck

Gezamenlijk onderzoek aan de Washington University en een Koreaanse universiteit heeft geleid tot een goedkopere katalysator om CO2 met behulp van zonlicht om te zetten in chemicaliën.

De onderzoekers van de beide universiteiten gebruikten nanodraadjes van koperoxide, bedekt met zinkoxide. De katalysator is een alternatief voor platina in de omzetting van CO2 tot koolstofmonoxide. De koolstofmonoxide is vervolgens om te zetten in brandstoffen en andere koolwaterstoffen.

“Platina is duur, dat maakt de ontleding van CO2 lastig schaalbaar”, zegt Parag Banerjee, die als PhD betrokken is bij het onderzoek. “Daarom kijken we naar goedkope materialen om CO2 te gebruiken als industriële grondstof.”

De ontleding van CO2 tot CO is een kritische en energie-intensieve stap in het hergebruik van CO2. De katalysator uit dit onderzoek werkt op basis van licht. Dit maakt het mogelijk de omzetting direct op zonne-energie te laten verlopen.

Kringloop

Het broeikasgas CO2 is een restproduct in de verbranding van fossiele brandstoffen en andere processen in de chemie en industrie. Waar brandstoffen bij ontbranding energie leveren, kan de ontbrandingsreactie onder toevoer van energie ook worden omgedraaid.

CO2 kan zo, samen met energie uit hernieuwbare bronnen, dienen als grondstof voor duurzamere varianten van brandstoffen of chemicaliën.

Bron: Washington University | Foto: Shanna S, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)