14-04-2015 15:31 | Door: Erik Verheggen

In de rechtbank staan Urgenda en de Staat der Nederlanden tegenover elkaar. De organisatie eist dat de Staat gaat doen wat nodig is om klimaatverandering tegen te gaan.

Urgenda vraagt geen schadevergoeding, maar eist maatregelen tegen klimaatverandering. Volgens de duurzaamheidsorganisatie Heeft de Nederlandse Staat de plicht om de CO2-uitstoot in 2020 te verminderen met 40 procent ten opzichte van 1990.

Ook eist Urgenda dat de Staat de burgers veel beter gaat informeren over de ernst van klimaatverandering om meer draagvlak te creëren voor stringent klimaatbeleid.

Tot slot vraagt de organisatie, onder aanvoering van directeur Marjan Minnesma, de rechter om te verklaren dat gevaarlijke klimaatverandering ontstaat als de uitstoot van broeikasgassen niet snel vermindert.

Gevaarlijk

Urgenda beargumenteert dat een wereldwijde gemiddelde opwarming van de aarde van 2 graden Celsius of meer leidt tot gevaarlijke klimaatverandering, die grote groepen mensen en mensenrechten wereldwijd bedreigt. De Staat zou daarom onrechtmatig handelen als ze in 2020 de Nederlandse emissies van broeikasgassen niet met 40 procent heeft verminderd.

Marjan Minnesma: “De Klimaatzaak is de eerste rechtszaak ter wereld waar een Staat zo wordt aangesproken. De Staat is nalatig en beschermt haar burgers niet voldoende. Dat is een onrechtmatige daad. Als een overheid haar burgers niet beschermt tegen hele grote toekomstige gevaren, dan kan de rechter ingeroepen worden.”

Orde

Volgens Minnesma is onderdeel van de rechtsstaat dat een overheid niet zomaar kan doen wat ze will. “Als haar lakse houding zulke grote gevolgen gaat hebben en uiteindelijk tot schending van mensenrechten leidt, mag de rechter de Staat tot de orde roepen.”

Tijdens de zitting in Den Haag zijn meer dan 200 mede-eisers aanwezig in de rechtbank. Daaronder WakaWaka-ondernemer Maurits Groen, DJ Gregor Salto, ondernemer Ruud Koornstra en weerman Reinier van den Berg.

Bron: Urgenda | foto: Urgenda / Chantal Bekker