05-06-2015 12:28 | Door: Thijs ten Brinck

Franse onderzoekers hebben een katalysator gepresenteerd die omzetting van CO2 in grondstoffen voor de chemie of brandstoffen eenvoudiger maakt. Complexe oplosmiddelen zijn niet meer nodig.

Met CO2, water en overschotten van elektriciteit, bijvoorbeeld uit wind- en zonne-energie, zijn uiteenlopende chemicaliën en brandstoffen te maken. Een kritieke stap in dit proces is het losbreken van de CO2-moleculen tot koolstofmonoxide (CO). 

De industrie werkt het liefst zoveel mogelijk met water als oplosmiddel. Maar de ijzerhoudende katalysator die nu nog wordt toegepast, is daarin zelf niet oplosbaar. Dit betekent dat ook voor het broeikasgas CO2 andere oplosmiddelen nodig zijn.

Wetenschappers aan de Université Paris Diderot hebben nu chemische hulpstof, de katalysator, ontwikkeld die CO2 opgelost in water, omzet in CO. De Franse onderzoekers modificeerden de katalysator, zodat die wel in water oplost. CO2 als grondstof voor de chemie is daarmee eenvoudiger grootschalig bruikbaar in de chemische industrie.

Porfyrinen

De modificatie bestaat uit enkele verschillende stappen die zowel de oplosbaarheid als de selectiviteit van de gangbare katalysatoren, porfyrinen, verbeteren. De oplosbaarheid van de nieuwe verbinding is mogelijk gemaakt door een verbinding met het gas trimethylamine.

De wetenschappers publiceren het onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Science.

Bron: Phys.org | Foto: Gisela Giardino, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)