28-02-2012 11:06 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Naar verwachting is het afgelopen jaar de industriële CO2-emissie van de EU met 2,4 procent gestegen ten opzichte van 2010. Ondanks de toename is dit een bevestiging dat de vastgestelde 20/20/20-klimaatdoelstellingen van de 27 lidstaten haalbaar zijn.

Op basis van de vrijgegeven EU emissiedata schatten Thomson Reuters Point Carbon analisten dat de CO2-uitstoot van de Europese industrie in 2011 met 2,4 procent is gestegen vergeleken met 2010. Deze CO2-data beïnvloeden de emissiehandel binnen de EU, en daarmee de prijzen voor CO2-rechten.

Het Emission Trading Scheme van de EU (ETS), de marktplaats voor CO2-rechten, beperkt de uitstoot van meer dan 12.000 Europese installaties, zoals energiecentrales en fabrieken, en omvat meer dan 40 procent van het totaal aan Europese CO2-uitstoot.

“De Europese industrie-emissie is beperkt tot 1.995 mrd. ton in 2011”, volgens Reuters analisten.

Haalbaar

Op basis van deze analyse blijken de 20/20/20-doelstellingen binnen handbereik. Een onderdeel van deze doelstellingen is een vermindering van 20 procent uitstoot van broeikasgassen ten opzichte van 1990.

Vorig jaar was reeds een vermindering van 17 procent CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 behaald. Om die reden stelt de Europese Commissie dat een reductie van 25 procent in 2020 haalbaar is.

Verklaringen

“De stijging is vooral te danken aan een toename van het gebruik van fossiele brandstoffen in Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje en Polen op basis van wijzigingen in de regelgeving”, aldus Matteo Mazzoni van Nomisma Energia.

Duitsland besloot het gebruik van kernenergie vorig jaar af te bouwen, wat een toename van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen creeërde.

Interpretatie

De interpretaties van de voorlopige EU data verschillen nog. Ingo Tschach, managing director van Tschach Solutions, schat dat de CO2-uitstoot met 0,15 procent is gedaald. Tschach licht toe: “Zonne-energie explodeerde in termen van capaciteitsontwikkeling en ook wind-energie komt op. Men moet niet vergeten dat er ook nog steeds sprake is van relatief hoge prijzen voor CO2, wat de industrie een stimulance geeft om te investeren in energie-efficiëntie”.

Trevor Sikorski, hoofd van koolstof onderzoek bij Barclays Capital verwacht een lichte stijging van 1,6 procent. “Als gevolg van een daling van de industriële productie in het vierde kwartaal van vorig jaar, milder weer en enorme investeringen in duurzame energie", zegt Sikorski.

Méér

De Europese emissie kan zelfs met 30 procent worden teruggebracht ten opzichte van 1990 stelt de Europese Commissie.

Dit streven is alleen mogelijk als andere ontwikkelde landen, buiten de EU, bereid zijn om de uitstoot van broeikasgassen ook sterk terug te dringen. Er is dus vraag naar een wereldwijde klimaatdoelstelling.

Bron: Reuters

Foto: tres rosas amarillas