01-07-2015 10:29 | Door: Willemien Groot

De Verenigde Staten en Brazilië gaan fors investeren in duurzame energie. Ook China heeft plannen gepresenteerd in aanloop naar klimaattop in Parijs.

Tijdens het bezoek van de Braziliaanse president Dilma Rousseff aan de VS hebben beide landen hun doelstellingen voor emissiereductie gepresenteerd.

De VS en Brazilië hebben toegezegd dat 20 procent van de totale energieproductie in 2030 in beide landen afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen. Dat is drie keer zo veel duurzame energie als de VS in 2015 produceert. Voor Brazilië betekent de toezegging een verdubbeling. In de doelstellingen telt de ontwikkeling van waterkrachtcentrales niet mee.

Brazilië heeft daarnaast een ambitieus herbebossingsplan gelanceerd. In het Amazonegebied moet 12 miljoen hectare nieuwe bosaanplant komen. Dat is een gebied drie keer zo groot als Nederland. Het herstelplan is niet alleen een natuurbeschermingsproject, maar compenseert ook deels de CO2-uitstoot door de landbouw. Tegelijkertijd wil Rousseff strenger optreden tegen illegale ontbossing.

Toezeggingen China

Eerder zegde ook China al toe zich aan te sluiten bij de doelstelling van 20 procent duurzame energie in 2030. Formeel verwacht het land in 2030 de piek in de totale CO2-uitstoot te bereiken. Daarna zullen de emissies blijven dalen. De Chinese overheid heeft gezegd zich in te spannen om het piekmoment te vervroegen. Dat zou haalbaar zijn omdat het steenkoolverbruik vorig jaar al is gedaald.

China verduurzaamt bij een nog steeds sterk groeiende economie. In 2030 moet de uitstoot afgezet tegen het Chinese BBP met 60 tot 65 procent zijn gedaald. Daarbij geldt 2005 als basisjaar. Volgens China is de CO2-intensiteit van zijn economie nu al ruim 30 procent lager. China is samen met India de grootste investeerder in hernieuwbare energiebronnen ter wereld. Beide landen bouwen in hoog tempo nieuwe zonne- en windparken.

De Verenigde Staten, China en Brazilië behoren tot de landen met de hoogste CO2-uitstoot ter wereld. Volgens Obama dragen de toezeggingen bij aan het slagen van de top, die moet leiden tot een nieuw wereldwijd klimaatverdrag.

De Europese Commissie presenteerde eerder al de plannen voor emissiereducties in de Europese Unie. In 2030 moet de CO2-uitstoot met 40 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Per land worden aparte afspraken gemaakt over de doelstellingen.

Bron: Washington Post, Time, Reuters | Foto: Lucas Posiede, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)