12-12-2012 13:14 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een handleiding gepubliceerd die het gemakkelijker maakt om de hele bedrijfsketen door te lichten.

Life Cycle Analysis, of levenscyclusanalyse, is een instrument om de ecologische voetafdruk van bedrijven te verkleinen. De benodigde grondstoffen, transport, productie gebruik en afvalverwerking worden allemaal beoordeeld.

Voor kleinere bedrijven is het lastig om een product van grondstof tot vuilnisbak onder de loep te nemen, omdat kennis en middelen daarvoor vaak ontbreken. Met de handleiding gaat daar verandering in komen.

“Het kan zomaar zijn dat een LCA (Life Cycle Analysis. Red.) lang niet zo ingewikkeld is als ze van tevoren dachten. De drempel om aan de slag te gaan wordt nu een stuk lager”, zegt Iris de Rijke, senior adviseur bij Agentschap NL

De handleiding

Agentschap NL heeft een stappenplan opgesteld waarmee bedrijven een product van begin tot eind in kaart kunnen brengen. De uitkomst is een scorelijst van milieueffecten waarin de hele keten inzichtelijk wordt gemaakt. Bijkomend voordeel is dat er opnieuw wordt gekeken naar toeleveranciers en afnemers.

Ondernemingen hoeven niet op eigen houtje aan de slag te gaan. Agentschap NL heeft een lijst opgesteld van verschillende Nederlandse en Europese LCA-adviseurs. Daarnaast is er een database beschikbaar gesteld waarin milieueffecten van uiteenlopende materialen, producten en processen in zijn opgenomen.

Nog meer steun

Via het MJA-programma (meerjarenafsprakenprogramma) kunnen bedrijven gerichte hulp ontvangen. Deelnemers maken aanspraak op adviseurs en gedeeltelijke financiering van projecten.

Vanaf 1992 zijn circa 1.200 bedrijven via het programma afspraken aangegaan om te werken aan energie-efficiëntie. Met resultaat: sinds 1992 is de energie-efficiënte bij de aangesloten bedrijven jaarlijks met 2 procent verbeterd.

Bron: Agentschap NL

Foto: Jonycunha