14-08-2015 14:03 | Door: Erik Verheggen

De CO2-uitstoot in Nederland is nog lang niet ontkoppeld van de economische groei. In het tweede kwartaal van dit jaar lag de uitstoot 4,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Belangrijke oorzaken van de hogere uitstoot zijn de groei van de economie met 1,6 procent. Ook nam het gasverbruik van huishoudens toe. Ook de inzet van meer steenkool in plaats van aardgas in energiecentrales, vergroot de CO2-uitstoot. Dat meldt het CBS vrijdag.

In het tweede kwartaal was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer ruim 10 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor 37 procent van de totale uitstoot.

Brandstofmix

De energiebedrijven produceerden minder stroom, maar de brandstofmix is minder duurzaam dan een jaar geleden. De energiecentrales verbruikten meer steenkool en minder aardgas. De emissies kwamen daardoor toch hoger uit.

Het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid heeft minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit komt vooral door de lagere productie in de chemie, een emissie-intensieve sector.

De aardolie-industrie heeft meer CO2 uitgestoten. De productie van aardolieproducten nam in het tweede kwartaal van 2015 toe ten opzichte van een jaar eerder.

Transport

Ook in de transportsector is de CO2-uitstoot in het tweede kwartaal van dit jaar toegenomen. Groei van de handelsstromen leidt tot meer vervoersbewegingen en emissies.

Het tweede kwartaal van 2015 was minder warm dan een jaar eerder. Vooral april was vergeleken met 2014 een frisse maand. Hierdoor is er meer aardgas verbruikt voor het verwarmen van gebouwen. De uitstoot door huishoudens nam toe met 6 procent. Ook in de dienstverlening nam de uitstoot toe.

Gecorrigeerd voor weerseffecten bedroeg de toename van de CO2-uitstoot in Nederland 2,7 procent in plaats van 4,1 procent.

Bron: CBS | Foto: Jonas Nordlund, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)