10-05-2012 18:52 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De Europese Commissie stelt €34,8 mln beschikbaar voor eco-innovatieprojecten binnen het mkb. De subsidie is vooral bedoeld voor innovatieve groene producten, procedés of diensten die hun plaats op de markt nog niet hebben gevonden.

Aanvragen kunnen worden ingediend voor eco-innovatieve producten, technieken, diensten en procedés die erop zijn gericht de milieueffecten te voorkomen of terug te dringen, of die bijdragen aan een optimaal gebruik van middelen. De oproep loopt tot 6 september 2012.

Janez Poto?nik, Europees Commissaris voor Milieu: "De afgelopen vier jaar heeft eco-innovatie ertoe bijgedragen dat meer dan honderd innovatieve groene producten een plaats op de markt hebben gevonden. Ik zou in het bijzonder kleine en middelgrote bedrijven willen aanmoedigen om aanvragen in te dienen.”

Er zijn vijf prioriteitsgebieden, te weten recycling van materialen, water, duurzame bouwproducten, groen ondernemerschap, en voeding en dranken.

Informatie

De subsidie is een medefinanciering om tot 50 procent van de totale projectkosten te dekken. Ongeveer 50 nieuwe projecten zullen steun krijgen.

Meer informatie over eco-innovatie op deze site.

Bron: Europese Commissie