03-09-2015 07:09 | Door: Thijs ten Brinck

Het Amerikaanse bedrijf FuelCell Energy ontwikkelt met de University of North Dakota (UND) een elektrochemische cel die methaan en andere gassen omzet in vloeibare methanol.

Bij olieplatforms op zee en in afgelegen gebieden fakkelen oliebedrijven veel gassen af. De gassen zijn in kleine volumes lastig te transporteren en de gassen verbranden tot CO2 heeft een lagere klimaatimpact dan ze als methaan te laten ontsnappen.

Het restgas nuttig gebruiken heeft de voorkeur boven het affakkelen. Brandstofcelbouwer FuelCell Energy onderzoekt met de UND processen om het productiegas, dat vooral veel methaan bevat, om te zetten in methanol.

Methanol

Het vloeibare methanol is eenvoudig te vervoeren. Daarnaast is het een belangrijke grondstof voor de industrie. Methanol is onder andere te gebruiken als oplosmiddel en brandstof, of als grondstof voor verschillende plastics en kunstharsen.

“De elektrochemische route om fossiele gassen in vloeistoffen om te zetten kan een kosteneffectieve en efficiënte methode zijn om kleine reststromen te verwerken tot waardevolle producten”, zegt Ted Aulich, projectmanager namens de universiteit.

Onderzoekers van FuelCell Energy en de UND onderzoeken samen ook kansen om vuilstortgas te verwerken. Naast methanol zeggen de projectpartners ook andere vloeibare koolwaterstoffen te willen maken. Het Amerikaanse Ministerie van Energie ondersteunt het onderzoek met $ 3,5 mln.

Bron: FuelCell Energy, Bloomberg | Foto: Adam Jones, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)