09-09-2015 10:07 | Door: Thijs ten Brinck

In een onderzoek, geleid door de University of Washington, hebben bedrijven en kennisinstellingen samen aan het vermarkten van populierenhout als grondstof voor de chemische industrie gewerkt.

Tien Amerikaanse bedrijven en kennisinstituten hebben met de University of Washington (UW) in verschillende pilotprojecten vijf jaar lang gewerkt aan het verbouwen en verwerken van populierenhout.  

houtkorrels

“We hebben aangetoond dat populieren een duurzame en haalbare bron vormen voor de productie van hernieuwbare producten”, zegt Rick Gustafson, professor aan de UW. “Onze industriële partners kunnen met de resultaten financiers overtuigen om te investeren in populierenhout.”

Het Amerikaanse bedrijf ZeaChem, deelnemer in het project, opent in 2016 in de staat Oregon een commerciële fabriek die bio-ethanol en chemicaliën maakt uit populieren.

Rottend waaibomenhout

De populier heeft in de timmerindustrie geen goede naam. De boomsoort groeit snel maar het hout heeft last van rot en trekt vaak krom.

Precies die eigenschappen maken het voor de biochemie en biobrandstoffen een aantrekkelijke grondstof. “Ze groeien belachelijk snel”, zegt Gustafson. Volgens de professor zijn de bomen om de drie jaar te oogsten, dan zijn ze tot 20 meter gegroeid. Wanneer een populier is afgezaagd kan er bovendien tot zes keer opnieuw een boom uit de stomp groeien.

Ook is de cellulose van de meeste boomsoorten slecht toegankelijk voor de enzymen die biochemiebedrijven gebruiken om de houtvezels tot bruikbare grondstoffen te verwerken. Juist omdat de houtvezels van de populier relatief snel rotten, zijn deze goed vatbaar voor de micro-organismen die de biomassa afbreken tot suikers.

Uit die suikers ontstaat door vergisting vervolgens ethanol. De ethanol wordt door de verschillende partners in de studie direct gebruikt als biobrandstof of verder verwerkt tot andere basischemicaliën. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft $ 40 mln in het onderzoek gestoken.

Bron: Biofuels Digest, University of Washington | Foto: anne arnould (header), via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven) | Foto: Dennis Wise (side), via University of Washington