14-09-2015 09:40 | Door: Thijs ten Brinck

De Golden Raand biomassacentrale van Eneco in Delfzijl gaat naast duurzame elektriciteit ook stoom produceren. Chemieconcern AkzoNobel is hoofdafnemer van de stoom.

Groningen Seaports is in de samenwerking verantwoordelijk voor de aanleg van een nieuwe stoomleiding naar het Chemie Park Delfzijl. AkzoNobel sluit een contract om de duurzaam opgewekte stoom voor twaalf jaar af te nemen. Andere partijen mogen ook gebruikmaken van de leiding.

“Dit betekent voor ons een duidelijke versteviging van het vestigingsklimaat van dit gebied”, zegt Harm Post, directeur Groningen Seaports. “Met de aanleg van een eigen stoomleiding kunnen we de transportkosten van stoom lager houden dan commerciële bedrijven en een langere afschrijvingstermijn hanteren. Stoom wordt dus goedkoper."

CO2-reductie

Na de uitbreiding van de installatie zal de biomassacentrale met dezelfde hoeveelheid brandstof dubbel zoveel hernieuwbare energie leveren als in de huidige situatie, zegt Hugo Buis van Eneco. Uit de 300.000 ton afvalhoutsnippers die de centrale nu verstookt om duurzame stroom te make, komt straks ook de warmte om de stoom te produceren.

"Gezamenlijk slaan we een stevige slag in het verduurzamen van de chemie", zegt Knut Schwalenberg, Managing Director van AkzoNobel Industrial Chemicals. "Competitieve, duurzame stoom betekent een versterking van de toekomstbestendigheid van de energie-intensieve chemie.”

Voor hoofdafnemer AkzoNobel betekent het een reductie van 100.000 ton CO2-uitstoot per jaar, evenveel als 12.500 gezinnen jaarlijks uitstoten.

Bron: AkzoNobel  | Foto: AkzoNobel