18-09-2015 10:25 | Door: Thijs ten Brinck

Het Deutsche Energie-Agentur onderzoekt voor de Duitse energie- en chemiesector welke gebieden het snelst en het meest baat hebben bij de bouw van een duurzame waterstof- of methaanfabriek.

Power-to-gas, het produceren van waterstof of synthetisch aardgas met overschotten aan elektriciteit, ontstijgt in Duitsland de pilotfase. Het Deutsche Energie-Agentur (Dena) gaat met de Duitse industrie op zoek naar de regio’s waar het potentieel van de technologie het best is te benutten.

“We bekijken waar de technologie al op korte termijn de economie kan ondersteunen”, zegt Annegret Agricola, hoofd energiesystemen bij Dena. “Met deze Potenzialatlas maken we een grote stap op weg naar de commercialisatie van Power-to-gas.”

Knelpunten en waterstof-afnemers

Power-to-gas is inzetbaar bij grote wind- en zonneparken. Als lokale bedrijven en huishoudens geen behoefte hebben aan de groene stroom, moet het elektriciteitsnet de megawatts aan windstroom direct transporteren naar een regio waar nog wel vraag naar stroom is.

In plaats van de stroom te transporteren is deze te gebruiken om producten te maken waar lokaal wel behoefte aan is, of die producten die beter zijn op te slaan dan elektriciteit.

Dena zoekt in eerste instantie naar regio’s met veel duurzame stroomopwek waar chemische bedrijven waterstof gebruiken. Elektrolyse-installaties kunnen daar met de duurzame stroom direct waterstofgas leveren aan deze bedrijven. Siemens en Linde openden in de Duitse stad Mainz recent een installatie die 6 megawatt stroom kan omzetten in duurzame waterstof voor gebruik in brandstofcelauto’s of in de industrie. 

Duurzaam aardgas

Op plaatsen waar geen directe vraag is naar waterstof maar waar windmolens en zonnepanelen wel vaak te veel stroom genereren, is de elektriciteit om te zetten in methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas.

In die gevallen is het handig als er lokaal een biogascentrale, cementoven of andere bron van afval-CO2 beschikbaar is, waarmee de waterstof kan reageren tot methaan. Dit methaan kan dan direct het gasnet in, als groengas. Audi bouwde bij een biogascentrale in het Duitse Wertle een dergelijke installatie, met een elektrisch vermogen van 6 megawatt.

Gasunie, Torrgas en Stedin zijn van plan om ook in Groningen een Power-to-Gas-fabriek te bouwen. Bekijk een filmpje over het concept:

Bron: Dena, Audi, Siemens | Foto: Siemens