21-09-2015 09:01 | Door: Thijs ten Brinck

Het Australische bedrijf NewCO2Fuels heeft een proces ontwikkeld om CO2 om te zetten in energie, brandstoffen of grondstoffen. Elke installatie absorbeert evenveel CO2 als 6.000 bomen.

NewCO2Fuels (NCF) gaat bij een kolencentrale een eerste proefinstallatie bouwen die CO2 uit de rookgassen omzet in bruikbare chemicaliën. Jaarlijks vangt de installatie 160 ton van het broeikasgas af. Dat schrijft het Australische bedrijf Greenearth Energy, aandeelhouder van NCF, in een persbericht.

“De technologie van NCF reduceert de CO2-uitstoot van bedrijven en levert ze nieuwe inkomstenbronnen”, zegt Samual Marks, directeur van Greenearth Energy. “In de afgelopen maanden hebben partijen uit Europa, China en de VS informatie over het bedrijf opgevraagd.”

Syngas

De technologie van NCF breekt afgevangen CO2-moleculen en water op bij hoge temperaturen. Daaruit ontstaat synthesegas, een mengsel van koolmonoxide en waterstof. Synthesegas kan aardgas vervangen in elektriciteitscentrales. Het is daarnaast een belangrijk basisgas in de petrochemische industrie. Die maakt er brandstoffen, plastics en andere chemicaliën mee.

Het proces verloopt in een membraanreactor bij 850 graden Celsius, en levert zuurstof als bijproduct. Uit de restwarmte in de zuurstof en het synthesegas wekt NCF elektriciteit op.

Hernieuwbare warmte

NewCO2Fuels gebruikt hernieuwbare warmte om zijn reactors aan te drijven. In een eerste kleine proefinstallatie gebruikt het bedrijf spiegels om zonnewarmte te concentreren. De locatie van de grotere pilot is niet bekend gemaakt. Of ook deze installatie op zonnewarmte draait, is onduidelijk.

De Amerikaanse start-up Lanzatech is een concurrent van NCF. Dit bedrijf zet CO2 uit rookgassen met enzymen om in brandstoffen. LanzaTech bouwt met staalgigant ArcelorMittal een proefinstallatie bij een staalfabriek in België. 

Bron: NewCO2Fuels, Greenearth Energy