30-09-2015 12:07 | Door: Thijs ten Brinck

Partners in de Rotterdamse haven zijn van plan een coöperatie op te zetten om samen energiestromen uit te wisselen, fossiele energie te besparen, duurzame energie beter in te zetten en de CO2-uitstoot te reduceren.

Ondernemersvereniging Deltalinqs, kennisplatform SmartPort Rotterdam en de Erasmus Universiteit overwegen voor het Rijnmond gebied een grote energiecoöperatie op te zetten.

Binnen deze coöperatie willen de partners grootverbruikers van stroom en warmte, aanbieders van hernieuwbare en fossiele energie, en partijen die energieopslag kunnen faciliteren samenbrengen.

“De verwachting is dat energiecoöperaties door uitgekiende systeemintegratie de CO2-uitstoot als gevolg van energieopwekking en -verbruik sterk kunnen reduceren”, schrijft Deltalinqs.

Systeemintegratie

Deltalinqs wil samen met de kennispartners de potentie voor duurzaam energiegebruik in de haven vergroten. Met technologieën als power to heat en power to gas is de fluctuerende energieopbrengst van windparken bijvoorbeeld goed om te zetten in warmte en chemische producten waar in de haven veel behoefte aan is.

In een eerdere studie heeft de ondernemersvereniging samen met bedrijven als Tennet, Eon en AkzoNobel enkele casestudies uitgewerkt. Deltalinqs hoopt nu onder de vlag van de Topsector Energie de mogelijke marktmodellen en duurzaamheidswinsten van de Energie Coöperatie Haven van Rotterdam verder vorm te geven.

Bron: Deltalinqs | Foto: bertknot, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)