05-10-2015 10:04 | Door: Thijs ten Brinck

Het Amerikaanse oliebedrijf ExxonMobil start samen met de Michigan State University (MSU) een onderzoek naar de optimalisatie van algengroei voor biobrandstoffen.

Algen zijn een veelbelovende grondstof voor de voedingsindustrie, de chemische sector en de productie van duurzame brandstoffen. In het laboratorium behalen wetenschappers al hoge olie-opbrengsten met het kweken van algen.

Wanneer bedrijven de algenkweek opschalen en de optimale gecontroleerde condities van het lab wegvallen, valt de opbrengst echter keer op keer tegen, stelt ExxonMobil. Samen met de MSU veredelt ExxonMobil algen, zodat ze ook in grote productiesystemen goed presteren.

Algenkerosine

“We weten dat bepaalde soorten algen olie produceren”, zegt Vijay Swarup, viceprecident van de R&D-divisie van ExxonMobil. “De uitdaging is om soorten te vinden die op grote schaal kostenefficiënt olie produceren.”

ExxonMobil wil de algen gebruiken voor biobrandstoffen voor de transport over de weg, in de lucht en voor de scheepvaart. Ook denkt het bedrijf de biobased olie te gebruiken voor smeermiddelen en andere petrochemische producten. 

Bron: MSU | Foto: MSU