06-10-2015 07:24 | Door: Thijs ten Brinck

TNO en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) hebben het samenwerkingsplatform Voltachem opgezet. Het initiatief heeft als doel de CO2-impact van de chemie te verlagen door elektrificatie.

TNO en ECN zijn eind 2014 begonnen de kansen voor elektrificering in de chemiesector in kaart te brengen. Met de chemiebedrijven Dow, AkzoNobel, Perstorp, Oci Nitrogen en Arkema, netbeheerder Stedin en de Universiteit Twente als eerste partners schalen de kennisinstituten het onderzoek naar gebruik van duurzame elektriciteit, in plaats van fossiele energiebronnen, in de chemiesector verder op.

Power-to-x

Binnen Voltachem gaan de betrokken partijen opzoek naar business cases voor duurzame elektrificatie in de chemische industrie, met als doel om pilot en demonstratieprojecten op te zetten. TNO zelf heeft recent een pilotproject voor de elektrochemische productie van FDCA, een grondstof voor onder meer frisdrankflessen, aangekondigd.

De eerste gebieden waar elektriciteit in de chemie bruikbaar is, zijn de productie van warmte, stoom (Power-2-Heat) en waterstof (Power-2-Hydrogen). Ook onderzoekt Voltachem de elektrochemische productie van complexere, hoogwaardige halffabricaten uit biomassa en afgevangen CO2. Martijn de Graaff, van TNO: "De toenemende beschikbaarheid van duurzame elektriciteit en grondstoffen zou wel eens precies kunnen zijn wat de chemische industrie nodig heeft om haar concurrerend vermogen te versterken.”

De energie-intensieve chemische industrie kan met een verschuiving naar het gebruik van elektriciteit ook de verduurzaming van de energiesector versnellen. Zeker als productiefaciliteiten deels flexibel in te zetten zijn, kunnen chemiebedrijven de pieken en dalen in de productie van wind- en zonneparken helpen afvlakken.

Bron: TNO | Foto: Grey World, via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)