15-10-2015 18:47 | Door: Thijs ten Brinck

Bij de chemiebedrijven Dow, AkzoNobel, papierbedrijven Smurfit Kappa en Roermond Papier en de voedselverwerkers FrieslandCampina en Avebe is veel te winnen met duurzame energievraagsturing.

In het project 'Power to Products' heeft het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), samen met de consultants van CE Delft en Berenschot, de kansen van systeemintegratie in de industrie- en elektriciteitssector in kaart gebracht.

Positieve businesscase voor Dow en Akzo

Binnen het project zijn vijf cases uitgewerkt voor flexibel gebruik van weersafhankelijke hernieuwbare elektriciteit binnen grote industriële bedrijven.

"Een belangrijke conclusie is dat bedrijven uit de procesindustrie de energietransitie kunnen en willen ondersteunen, en met een aantal grote installaties flexvermogen kan leveren", stelt het rapport. "Al deze industrieën samen zijn dan als het ware een regelknop om de variaties in duurzame energie te reguleren."

Stoomrecompressie en peakshaving

Chemieconcern Dow kan bijvoorbeeld de restwarmte in gebruikte stroom opwaarderen door met een elektrische compressor de druk van de stoom te verhogen. De warmte die anders verloren gaat, is zo met windstroom efficiënt opnieuw te gebruiken in de processen van Dow.

Voor AkzoNobel zijn er kansen voor peakshaving, het tijdelijk terugschroeven van de productie op momenten dat elektriciteit schaars en duur is, in kaart gebracht. In flexibele productiesystemen is de vertraging op momenten dat duurzame stroom in overvloed beschikbaar is weer in te lopen.

Zowel voor Dow als voor AkzoNobel lijkt de businesscase positief uit te pakken. De bedrijven gaan nader onderzoek doen naar de rentabiliteit en naar eventuele operationele risico's die aan de vernieuwende bedrijfsvoering verbonden zijn.

Power to heat

Bij de papier- en kartonproducenten Smurfit Kappa en Roermond Papier, bij zuivelproducent FrieslandCampina en bij aardappelverkwerker Avebe hebben de consultants van CE Delft en Berenschot onderzocht of elektrische verwarmingssystemen, op momenten dat stroom goedkoop is, proceswarmte uit aardgas kunnen aanvullen of vervangen.

Deze toepassing van elektrificatie is bij de onderzochte bedrijven onder de huidige marktomstandighedenniet rendabel te krijgen. Als in 2023 het aandeel duurzame elektriciteit op de Nederlandse netten hoger is, zal de vraag naar flexvermogen toenemen. Dan komen de businesscases voor power to heat mogelijk wel uit.

Naast de productiebedrijven zijn ook uit de energiewereld partijen bij het project Power to Products betrokken. Eneco, Delta netwerken, Zeeuwind, Enexis, Tennet, Cofely, RHDHV, Siemens, FME, VNCI en Netbeheer Nederland hebben bijgedragen aan het sectoroverstijgende project.

Bron: ISPT | Foto: Appie Verschoor, via Flikcr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)