22-10-2015 09:31 | Door: Thijs ten Brinck

De Canadese start-up Carbon Engineering claimt de luchtvaart zonder biobrandstoffen te kunnen verduurzamen. Het bedrijf filtert CO2 uit de lucht, om er synthetische diesel of kerosine mee te maken.

CO2 afvangen bij kolencentrales of cementfabrieken is moeilijk, broeikasgassen afvangen bij CV-ketels, vliegtuigen en vrachtwagens is praktisch niet te doen.

Carbon Engineering richt zich desondanks op deze relatief kleine, maar zeer verspreide bronnen van CO2. Dat doet de start-up niet door met de luchtvaart mee te vliegen, maar door CO2 direct uit de lucht te filteren.

Prototype opschalen

In gewone lucht zit driehonderd keer minder CO2 dan in de rookgassen van een elektriciteitscentrale op steenkool. Toch heeft het prototype van Carbon Engineering sinds juli 2015 al 10 ton CO2 uit de atmosfeer gehaald.

Nu het principe zich heeft bewezen, wil de Canadese start-up zijn activiteiten opschalen. In 2016 of 2017 verwacht Carbon Engineering dagelijks de CO2-uitstoot van honderd auto's uit de lucht te halen.

Het afgevangen broeikasgas reageert in het systeem van Carbon Engineering met waterstof tot een brandstof met dezelfde eigenschappen als fossiele diesel of benzine.

De benodigde energie voor het afvangen van de CO2 en het maken van waterstof wekt het bedrijf dan duurzaam op. Vanaf 2018 wil Carbon Engineering daarmee tot 400 liter hernieuwbare brandstof per dag produceren. 

 

Bron: CBC, Carbon Engineering | Foto: Carbon Engineering (bottom), Swaminathan (header), via Flickr Creative Commons (Cropped by Duurzaambedrijfsleven)