12-03-2013 12:41 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Terwijl in Nederland in februari een record aan faillissementen werd aangevraagd, betalen Ierlands investeringen in duurzame energie zich uit.

Ierland kende na de millenniumwisseling jaren van economische voorspoed, maar sinds de kredietcrisis van 2008 ging het bergafwaarts. Bouwprojecten kwamen stil te liggen en de werkeloosheid nam gestaag toe. De Ierse regering zocht samen met de Europese Unie een uitweg in de economische malaise en kwam uit bij duurzaamheid.

De Sustainable Energy Authority Ireland (SEAI) kreeg de leiding in handen. De organisatie koos ervoor om zowel energie-efficiëntie bij bedrijven als bij huishoudens te stimuleren. Niet zonder resultaat, blijkt nu uit cijfers over 2012. “We bieden financiering voor de samenleving om lokale duurzame initiatieven te stimuleren die meer werkgelegenheid én een betere gemeenschap creëren,” aldus Brian Motherway van SEAI.

Tussen 2008 en 2012 werd er door SEAI en private partijen in totaal voor €500 mln in projecten geïnvesteerd. Er werden 4000 nieuwe banen in de energiesector gecreëerd en landelijk namen de energiekosten in totaal met €135 mln af. Er werd een CO2-reductie van 13 miljoen ton gerealiseerd.

Rol van overheid

De overheid stelt via SEAI op verschillende manieren geld ter beschikking. Zo is er een directe subsidie die in 2012 de woningen van 14.000 huishoudens met lage inkomens energie-efficiënter maakte. Via een andere subsidie werden elke dag 150 woonhuizen energiezuiniger gemaakt door het toepassen van nieuwe technologie, zoals zuinige cv-ketels en isolatie.

Door ook private partijen actief in het programma te betrekken slaagde de Ierse overheid erin voor elke geïnvesteerde euro €2,50 uit de markt aan te trekken. Op deze manier werd er vorig jaar voor meer dan €100 mln geïnvesteerd. Bij 162 grote bedrijven nam in 2012 de energiegebruik met 1,3 procent af, bij 400 midden- en kleinbedrijven was er een gemiddeld energiebesparing van 10 procent. In totaal leverde dit €35 mln aan lagere energiekosten op.

Banen voor Nederland

Het Ierse voorbeeld biedt goede hoop voor het Energiebesparingsfonds dat onderdeel uitmaakt van het akkoord over de woningmarkt. Vorige week kwam uit een onderzoek van het Wereld Natuur Fonds en onderzoeksbureau Ecorys naar voren dat duurzaamheid ook in Nederland voor meer banen kan zorgen. De kabinetsplannen om in 2020 16 procent van de energie uit duurzame bronnen te halen, kunnen namelijk 60.000 extra banen opleveren.

Volgens berekeningen van Energieonderzoek Centrum Nederland is de doelstelling haalbaar, als er tenminste op tijd wordt gestart. Het huidige beleid van de overheid leidt namelijk tot 10,8 procent in 2020.

Bron: Business Green

Foto: L.J. Hettema