06-11-2015 15:54 | Door: Fitria Jelyta

Royal HaskoningDHV ontwikkelt het eerste nationale protonentherapiecentrum voor kankerpatiënten in Denemarken. Met een slim energieplan moet het gebouw voldoen aan de Deense wetgeving voor energie-efficiëntie.

Een belangrijk onderdeel van het gebouwontwerp van Royal HaskoningDHV is de protoninstallatie in het bunkerdeel van het gebouw. De bunker heeft in verband met de stralingsafscherming muren en een plafond met een dikte van meer dan drie meter. De warmte die de tumorbestralingsapparatuur afgeeft, wordt ingezet als restwarmte om andere delen van het centrum te verwarmen.

Het gebruik van restwarmte uit de apparatuur maakt deel uit van het slimme energieplan, waarmee het centrum moet voldoen aan de Deense wetgeving voor energie-efficiëntie. Die stelt dat gebouwen net zoveel energie moeten opwekken als dat ze verbruiken. 

Daarnaast krijgt het centrum energiezuinige elementen, zoals LED-verlichting, drielaags glas voor betere isolatie, daglichtregeling en warmteterugwinningssystemen.

 Deens protonencentrum Royal HaskoningDHV

Geen isolatie

Het bunkerdeel van het centrum waar de protoninstallatie staat, wordt volgens Royal HaskoningDHV niet geïsoleerd. Doordat de apparatuur warmte afgeeft, heeft het bunkerdeel juist meer koeling nodig dan verwarming. Door de isolatie van het bunkergebouw weg te laten, zegt het ingenieursbureau op bouw- en energiekosten te besparen.

“Er is een zeer gedetailleerde planning gemaakt om te zorgen dat  het gebouw in juni 2017 zo ver klaar is dat begonnen kan worden met de plaatsing en installatie van de apparatuur”, zegt Toon Braam, projectdirecteur bij Royal HaskoningDHV. “Daarnaast zorgen we ervoor dat het gebouw voldoet aan de eisen die nodig zijn voor de bescherming tegen straling.”

€ 2,4 mln

Het centrum van 9.000 vierkante meter, met een bunkerdeel van 3.000 vierkante meter, moet ruimte bieden aan de apparatuur voor protonentherapie, behandelkamers, onderzoeksruimtes, zorgfaciliteiten, personeelsruimtes en vergaderkamers.

Royal HaskoningDHV is samen met aannemer Hoffmann A/S, architect Aarhus Arkitekterne en het Deense adviesbureau Alectia verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het nieuwe protonencentrum. De contractwaarde voor Royal HaskoningDHV bedraagt € 2,4 mln.

De bouw van het centrum start in april 2016. Naar verwachting is het nieuwe Deense protonencentrum in 2019 gereed voor de behandeling van minimaal duizend kankerpatiënten per jaar.

Royal HaskoningDHV Deens protonencentrum

Bron: Royal HaskoningDHV | Foto: Aarhus Arkitekterne (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)