07-11-2015 09:38 | Door: Fitria Jelyta

De gemeente Rotterdam gaat twintig bomen planten in hergebruikte zeeboeien in de Rotterdamse Rijnhaven. Dit moet de vergroening en de kwaliteit van versteende buitenruimte verbeteren.

Volgens de gemeente Rotterdam past het Dobberend Bos van initiatiefnemer Mothership binnen de ontwikkeling van de Rijnhaven. Het is de bedoeling dat de haven groener wordt en dat de kwaliteit van de versteende buitenruimte verbetert. Daarnaast moet het bos een attractie worden voor Rotterdammers en bezoekers.

Voor de realisatie van het drijvende bos zet de initiatiefnemer hergebruikte zeeboeien in van Rijkswaterstaat. Volgens de gemeente Rotterdam is het hergebruik van de zeeboeien een mooi voorbeeld van upcycling. Mothership werkte met verschillende partijen samen om de boeien geschikt te maken voor de bomen.

De partijen zochten naar een oplossing om zoetwaterbomen te laten leven in het brakke water van de Rijnhaven. De afgelopen periode hebben de initiatiefnemers prototypes van het Dobberend Bos getest in de waterbouwtestlocatie Aqua Dock van de RDM Campus.

CityLab010

Het Dobberend Bos wordt gefinancierd door CityLab010. Hiermee stelt de Rotterdamse gemeente geld beschikbaar voor lokale initiatieven die zowel innovatief als maatschappelijk relevant zijn voor de stad. In totaal heeft het Rotterdamse college dit jaar € 3,5 mln beschikbaar gesteld voor innovaties via CityLab010.

De gemeente Rotterdam heeft vanuit CityLab010 € 175.000 vrijgemaakt voor het Dobberend Bos. Hiervan is € 125.000 bestemd voor de aanleg en het onderhoud van het bos en € 50.000 voor aanpassingen van de kade voor recreatiedoeleinden. Naar verwachting start de realisatie van het Dobberend Bos in 2016. 

Bron: Gemeente Rotterdam | Foto: Gemeente Rotterdam (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)