13-11-2015 14:02 | Door: Fitria Jelyta

Vitens breidt het infiltratieproject in Epe uit voor duurzamere waterwinning. Het bedrijf gaat jaarlijks 6 miljard liter water infiltreren om de natuurwaarde van het Gelderse gebied te behouden.

Vitens heeft ruim € 5,5 mln in het infiltratieproject in Epe geïnvesteerd. Door de uitbreiding gaat Vitens jaarlijks 6 miljard liter oppervlaktewater innemen uit de Grift en de Klaarbeek en vervolgens infiltreren nabij de drinkwaterproductielocatie in Epe.

Het infiltratieproject moet de effecten van drinkwaterwinning op de grondwaterstand compenseren. Vitens breidt het project uit met een nieuw innamepunt en nieuwe infiltratievennen. Hiermee zegt het drinkwaterbedrijf net zoveel water aan de bodem terug te geven als dat het oppompt voor waterwinning.

Daarnaast moet het project de drinkwaterwinning voor ruim 50.000 omwonenden duurzaam veilig stellen. “Met behulp van de vennen dragen we bij aan een mooie natuur en een duurzame drinkwaterwinning, zodat Gelderland ook in de toekomst voorzien blijft van schoon en gezond drinkwater”, zegt Lieve Declercq, directievoorzitter van Vitens, in een persbericht.

Toekomstbestendig

De uitbreiding van het infiltratieproject maakt deel uit van de Overeenkomst Duurzame Drinkwatervoorziening Gelderland (ODDG). Hierin werkt Vitens samen met de Provincie Gelderland om de drinkwatervoorziening opnieuw in te richten en toekomstbestendig te maken.

In Friesland begint Vitens in 2016 met het aanleggen van een intelligente drinkwaterleidingnet. Het net van 9.000 kilometer zal beschikken over 200 sensoren die het drinkwaterbedrijf inzicht geeft in mogelijke storingen. 

Bron: Vitens | Foto: Eric de Redelijkheid, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)