16-11-2015 13:47 | Door: Thijs ten Brinck

Een brug met een draaiend wegdek maakt het mogelijk om auto’s en boten tegelijkertijd te laten kruisen. Het concept is een goedkoper alternatief voor tunnels onder waterwegen.

Bruggen over kanalen moeten open kunnen om vrachtschepen en plezierjachten te laten passeren. Dat betekent wel dat de scheepvaart en het wegverkeer om beurten op elkaar wachten.

“Tunnels zijn een oplossing, maar die zijn te duur”

Schepen steken vaak maar op enkele punten hoog boven het water uit: alleen de mast of verhoogde stuurcabine past niet onder de brug door. Met een cirkelvormig brugdek, dat om de obstakels heen draait, kan een schip rustig doorvaren. Tegelijkertijd blijft er voor het wegverkeer continu een directe verbinding open en is filevorming te beperken.

In totaal zijn er volgens de mensen achter het Circelbrug-concept 33 ondertunnelde waterwegen in Nederland en ruim 1.500 beweegbare bruggen. “Dit is tekenend voor het kostenplaatje; alleen daar waar het belang voor een doorstroom van het verkeer echt noodzakelijk is, word ondertunneld.”

Cobouw en De Architect schrijven het vernieuwende concept voor de wegen- en waterbouw toe aan IT’er Sjoerd van den Hoorn, zonder te vermelden waar Van den Hoorn werkt. De website met meer informatie over de Cirkelbrug geeft op dat vlak weinig extra informatie maar noemt wel een viertal knelpunten in Nederland die baat kunnen hebben bij het concept. 

Bron: Cirkelbrug, Cobouw, de Architect