23-11-2015 12:17 | Door: Fitria Jelyta

De gemeente Amsterdam investeert € 500 mln tot 2022 voor verbetering van de hoofdstedelijke riolering. Met het programma Amsterdam Rainproof moet de riolering bijdragen aan het regenbestendig maken van de stad.

De investering is bestemd voor het onderhoud, uitbreiding en beheer van de hoofdstedelijke riolering. Zo wordt ruim 40 kilometer riool vervangen en schoongemaakt. Daarnaast wordt het 4.100 kilometer lange rioolnetwerk uitgebreid en moet de riolering hemelwater snel en goed afvoeren.

Binnen het programma Amsterdam Rainproof werkt de gemeente samen met bewoners, ondernemers en instellingen aan een regenbestendige stad. Zo adviseren de initiatiefnemers het aanleggen van groene daken, het opvangen van regenwater met een regenton of het aanleggen van geveltuintjes om de stad bestendig te maken tegen hevige regenbuien.

Volgens de gemeente zijn regenbuien de afgelopen jaren in intensiteit toegenomen door klimaatverandering. De riolen moeten daardoor in korte tijd grotere hoeveelheden water verwerken, stelt de gemeente Amsterdam.

Wateroverlast aanpakken

In de komende vijf jaar vervangt Amsterdam 32,4 kilometer afvalwaterriolering en 5,3 kilometer hemelwaterriolering. De gemeente legt de komende tijd nieuwe riolering aan in nieuwbouwwijken en pakt structurele wateroverlast in de Rivierenbuurt en Betondorp aan. Hiervoor laat de Amsterdamse gemeente het tarief voor de rioolheffing de komende jaren stijgen.

De Gelderse plaats Tiel pakt wateroverlast aan met een nieuw waterplein, naar een ontwerp van architectenbureau De Urbanisten. Het plein moet onder meer overstromingsrisico’s en hoge grondwaterstanden voorkomen. Daarnaast moet het plein oplossing bieden voor het tekort aan wateropslagplaatsen in de stad. 

Bron: Gemeente Amsterdam | Foto: Gabriel, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)