17-12-2015 18:41 | Door: Fitria Jelyta

In opdracht van Schiphol Group gaat Dura Vermeer een duurzame infrastructuur voor de uitbreiding van de luchthaven van Lelystad bouwen.

Bij de uitbreiding van Lelystad Airport is Dura Vermeer verantwoordelijk voor de start- en landingsbaan, taxibanen, platformen, toegangswegen en parkeerterreinen op het publieke gedeelte. Het bouwbedrijf is ook gedurende 15 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de lucht- en landzijdige infrastructuur.

Bij de start- en landingsbaan van de luchthaven past Dura Vermeer een innovatieve funderingstechniek toe op een terrein van klei. Hierbij gaat Dura Vermeer minder klei afgraven en minder zand afvoeren. Volgens het bouwbedrijf moet dit 10.000 vrachtwagenritten voorkomen en daarmee 490 ton CO2-uitstoot besparen.

Dura Vermeer gaat de fundering van de nieuwe start- en landingsbaan aanleggen met een mengsel dat voor ruim 5 procent uit cement bestaat en voor 1 procent uit kalk. Bovenop de fundering zegt het bouwbedrijf een speciaal ontwikkeld mengsel te gebruiken om de baan te asfalteren. Zo heeft Dura Vermeer eerder in een luchthaven in Eelde gebruikgemaakt van een teerloos antiskidlaag, nodig voor de stroefheid van de infrastructuur.

Energiebesparing

Door de toepassing van gelijkspanning en LED-verlichting op de parkeerterreinen en toegangswegen, zegt het bouwbedrijf de luchthaven verder te verduurzamen. Daarnaast bestaat de vliegverlichting uit LED-lampen, die een energiebesparing van 30 procent mogelijk maakt door gebruik van laagspanning met inductie.

Dura Vermeer zegt het ontwerp van de lucht- en landzijdige infrastructuur in 2016 uit te werken en de voorbereidingen van de uitvoering te treffen. Naar verwachting start het bouwbedrijf in januari 2017 met de bouwwerkzaamheden op Lelystart Airport, waarna de eerste passagiersvlucht in 2018 wordt verwacht.

Bron: Dura Vermeer | Foto: techboy_t, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)