21-12-2015 18:57 | Door: Fitria Jelyta

Strukton heeft in 2015 de absolute CO2-uitstoot van het bedrijf met 4,9 procent verminderd ten opzichte van 2014. Dit moet bijdragen aan een CO2-reductie van 15 procent ten opzichte van 2009, gerelateerd aan de bedrijfsopbrengsten.

Strukton Civiel, Strukton Worksphere en Strukton Integrale Projecten hebben in de eerste helft van 2015 de absolute CO2-uitstoot van het bedrijf met 4,9 procent gereduceerd ten opzichte van dezelfde periode in 2014. In 2014 bedroeg de totale CO2-uitstoot 37.547 ton en in 2015 is de CO2-uitstoot verminderd tot 35.691 ton.

Door de toepassing van een aantal duurzame maatregelen, zegt Strukton de CO2-reductie te hebben behaald. Zo heeft het bouw- en spoorwegbedrijf aandacht besteed aan het programma ‘Het Nieuwe Rijden’, waarin onder meer zakelijke rijders gestimuleerd worden om energie-efficiënter te rijden. Dit heeft geleid tot een daling van het brandstofverbruik van leaseauto’s.

Daarnaast draagt de overschakeling op windenergie bij aan de totale CO2-reductie. Strukton heeft als doel gesteld om 90 procent windenergie te gebruiken. Uiteindelijk verwacht Strukton gebruik te maken van 100 procent groene stroom. Verder zegt het bouw- en spoorwegbedrijf als doelstelling op de lange termijn een CO2-reductie te behalen van 15 procent ten opzichte van 2009, gerelateerd aan bedrijfsopbrengsten. 

Bron: Strukton | Foto: Roel Hemkes, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)