28-01-2016 09:45 | Door: Fitria Jelyta

De gemeente Amsterdam stelt een geldbedrag van € 10 mln beschikbaar om 111 Amsterdamse schoolgebouwen te voorzien van duurzame maatregelen die onder andere de luchtkwaliteit verbeteren.

Met het Gezonde schoolgebouwen-project wil de gemeente Amsterdam de luchtkwaliteit van klaslokalen verbeteren en tegelijkertijd de schoolgebouwen energiezuinig maken. Hiervoor stelt de gemeente € 10 mln beschikbaar en is er in totaal € 1,5 mln door schoolbesturen bijgedragen.

Zo krijgen de schoolgebouwen een ventilatiesysteem, zonnepanelen op het dak en energiebesparende verlichting. De zonnepanelen en energiebesparende verlichting moeten compensatie bieden voor de toeneme van het energieverbruik door het ventilatiesysteem. Volgens de gemeente Amsterdam krijgt het schoolbestuur daardoor geen hogere kosten na aanpak van het gebouw.

Deze maatregelen gelden vooralsnog voor basisscholen. De toepassing van de duurzame maatregelen op schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs vereist volgens de gemeente een andere aanpak doordat de gebouwen meestal groter zijn. Na een pilot op twee VO-gebouwen, past de gemeente vanaf 2017 de maatregelen toe in gebouwen van het voortgezet onderwijs.

Fors investeren

Een schoon en fris binnenklimaat is cruciaal voor het onderwijs, zo stelt de gemeente. “Aangetoond is dat kinderen en leraren die werken in een goed binnenklimaat beter presteren”, zegt Simone Kukenheim, Wethouder Onderwijs. “Het concentratievermogen stijgt en het ziekteverzuim daalt. Alle reden dus om in Amsterdam fors te investeren in gezonde scholen.”

In 2015 heeft de gemeente de luchtkwaliteit van twintig schoolgebouwen verbeterd met het Gezonde schoolgebouwen-initiatief. Amsterdam heeft als ambitie om tot 2018 111 schoolgebouwen te voorzien met installaties die een gezondere lucht leveren. De gemeente zegt dat scholen die in de fijnstofzone liggen voorrang hebben op de toepassing van de maatregelen. 

Bron: Gemeente Amsterdam | Foto: Marie, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)