02-05-2013 10:36 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is positief over de duurzame activiteiten van de waterschappen. Ze wil investeringen stimuleren.

Dit laat de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer weten. Ze geeft de waterschappen toestemming om duurzame energie en grondstoffen aan consumenten of bedrijven te leveren. Op deze manier wil Schultz de waterschappen stimuleren om meer te investeren in de ombouw van rioolwaterzuiveringen tot energie- en grondstoffenfabrieken.

“Waterschappen zijn erg actief in het zoeken naar mogelijkheden om hun taken duurzamer te kunnen uitvoeren en zij hebben daarover met het Rijk een aantal convenanten gesloten”, aldus de minister in haar brief. “Met name bij de zuivering van stedelijk afvalwater worden processen zodanig innovatief ingericht, dat energie kan worden opgewekt en grondstoffen kunnen worden teruggewonnen.”

Een aantal waterschappen heeft al zuiveringssystemen omgebouwd tot ‘energiefabrieken’. “Zo is afvalwater steeds minder een afvalproduct, en steeds meer een medium dat nuttige stoffen bevat”, liet het Waterschap Aa en Maas in het tijdschrift Biobased Econonmy Magazine weten. “Water is de kern van biobased verwerkingsprocessen. Toenemende schaarste van grondstoffen dwingt de maatschappij kansen te benutten om waarde te creëren uit de biobased componenten in het water.”

Bron: Biobased Economy Magazine

Foto: Guillaume Rodier via Flickr.com