10-02-2016 18:30 | Door: Fitria Jelyta

Advies- en ingenieursbureau Tauw is gestart met een onderzoek naar de terugwinning van humuszuren uit afvalwater. Deze grondstof wordt vooral toegepast als bodemverbeteraar in de landbouw.

In opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) is Tauw met het onderzoek gestart om humuszuren terug te winnen uit afvalwater. Volgens het advies- en ingenieursbureau past het project goed in de ontwikkeling van ‘de rioolwaterzuiveringsinstallatie als grondstoffenfabriek’.

Humuszuren zijn grondstoffen die als bodemverbeteraar worden toegepast in met name de landbouw. De grondstof maakt het mogelijk om ijzer en calcium in de bodem te binden en meer fosfaat beschikbaar te houden voor de plant. Dit leidt volgens Tauw tot een betere groei van gewassen die veel fosfaat nodig hebben.

Proefinstallatie

In het onderzoek zegt Tauw de humuszuren terug te winnen via een proefinstallatie. Uit dit pilotproject moet blijken of de humuszuren in afvalwater goed en schoon genoeg zijn om toe te kunnen passen. Tauw werkt hierbij nauw samen met afvalwaterzuiveringsspecialist Triqua/Opure en Stowa.

Volgens het advies- en ingenieursbureau worden producten met humuszuren in Europa vooral gewonnen uit bruinkool dat afkomstig is uit de Verenigde Staten en Australië. Vanwege de transportkosten is het proces niet alleen slecht voor het milieu, maar ook erg kostbaar.

Humuszuur uit water

Eerder is waterbedrijf Vitens erin geslaagd om afvalstromen van water te hergebruiken als bodemverbeteraar. In het project maakt Vitens gebruik van een techniek die bij het ontkleuren van drinkwater het hergebruik van de reststroom voor 100 procent mogelijk maakt.

Deze techniek bestaat uit een efficiënte toepassing van ionenwisseling in combinatie met bestaande membraantechnieken, waarmee het bedrijf naar eigen zeggen ook moeilijk te zuiveren grondwater tot perfect drinkwater kan transformeren. Vervolgens wordt de reststroom gesplitst in water, zout en humuszuur. 

Bron: Tauw | Foto: Hoofdafbeelding: Matthias Ripp, Creative Commons, In tekst-afbeeldnig: Tauw (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)